my poems, my thoughts all here ;]

Pages

Saturday, April 10, 2010

Tell me How

6:02 AM Posted by Ren™ No comments
Tell me How
tell me how am i supposed to live without you
especially now that i don't even know how to forget you
tell me how am i supposed to open my eyes
when all i've been seeing is what i called lies

i was almost near to being out of life
only your love is keeping me alive
everything doesn't matter to anymore
all i want is for you to come and open the door

coz no words can express how much i've been missing you
coz no feelings could tell how much i've been wanting you
coz no words can say how much i've been needing you
and no feelings could tell how much i've been loving you...

-Ren

Learn to Wait

6:01 AM Posted by Ren™ No comments
Learn to wait

Shake all those fears
Let joy replace them all
Wipe all those tears
Let your eyes call

Those feelings bitterly hidden
In your heart which is forbidden
Let your soul judge
Keep no grudge

Be not hurt
Feel no more pain
Don't let your eyes avert
Let the decision of your soul reign

Love who you want to love!
Don't stop, don't look away!
Don't just accept the other's love!
Because they'll be the one to stay!

Even if there's no little chance
Even though he says he wont
Things may change in a glance
Just learn to wait and wait!-Ren :)

Harapin Mo

6:00 AM Posted by Ren™ No comments
Harapin ang bukas;
wag matakot;
matutong magtimpi.
Labanan ang pagkatakot.
Magkaruon ng tiwala sa sarili.
Nang tuluyan mo nang
malampasan mga hadlang
Na sa kinabukasan mo'y
pilit humaharang.
Matutong tumayo sa sarili mong paa
Nang hindi naa umasa pa sa iba.
Walang mapapala kung patuloy
kang magkukubli sa isang sulok
Pilitin mong makawala sa kadiliman;
sa iyong sariling pagkabusabos.
Buksan mo ang bintana nang kalinawagan;
nang makalaya ang siyang kaluluwang batid.
Huwag magsinungaling sa sarili.
Harapin ang katotohanan.
Buksan ang mga matang may lakas ng loob;
Hanapin mo ang katotohanan na bumabalot
sa kasinungalingan.
Nang maging maliwanag;
ang daang pinapatag.
Magmahal.
Magtiwala.
Maghintay.
Magsaya.
Umasa sa walang hanggang kasiyahan.


-REN. (akin toh) ;)